DAG Công bố thông tin công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2017

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á ( MCK : DAG) trân trọng công bố bản giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 2017 so với cùng kỳ. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.