Tập Đoàn Nhựa Đông Á DAG Công bố thông tin công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2017 - DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á