Tap doan nhua dong a trao qua phuong Dich Vong (2)

Tap doan nhua dong a trao qua phuong Dich Vong (2)

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND PhườngDịch Vọng tiếp nhận tài trợ của Ông Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Nhựa Đông Á

Tap doan nhua dong a trao qua phuong Dich Vong (2)

Both comments and trackbacks are currently closed.