DAG: CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG: CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG) trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869