DAG CBTT Nghị quyết HĐQT: triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG CBTT Nghị quyết HĐQT: triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Email us

1900636869