DAG : CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2016 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG : CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2016

CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK : DAG ) trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869