DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố thông tin:
– DAG Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Thông tin chi tiết xem tại đây.

Email us

1900636869