DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố thông tin:
– DAG Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Thông tin chi tiết xem tại đây.

Email us

1900636869