DAG : CBTT giải trình chênh lệch sau kiểm toán » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG : CBTT giải trình chênh lệch sau kiểm toán

Print

DAG : CBTT giải trình chênh lệch sau kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2017.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á ( MCK : DAG ) trân trọng công bố đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý 2. Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á ( MCK : DAG ) trân trọng công bố công văn giải trình chênh lệch sau kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2017. Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869