dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020

Đại hội cổ đông

THÔNG BÁO – BỐ CÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG – HOSE)

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

1.Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020;

2. Địa điểm: Phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung:Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

  • Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019
  • Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  • Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
  • Quyết định mức trả cổ tức năm 2019 đối với mỗi cổ phần của từng loại và phương thức thanh toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  • Thông qua bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Khi tham dự Đại hội, quý cổ đông lưu ý:

  • Mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu, giấy mời hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
  • Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục Quan hệ cổ đông) : www.dag.com.vn
  • Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Quý cổ đông có mặt đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      

                                                                                                        CHỦ TỊCH                 

                                                                                                    (Đã ký)                 

                                                                                                         NGUYỄN BÁ HÙNG      

Xác nhận tham dự của cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và mọi quan tâm khác xin vui lòng liên hệ với: Ông Bùi Văn Huân –trước ngày 20/06/2020. Điện thoại: 024.37938686 (Ext: 115); fax: 04.37938181; ĐT: 0904.685.368; Email: cbtt@dag.com.vn, Địa chỉ: Tầng 9 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết và các file tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của DAG  Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.dag.com.vn.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Email us

Zalo

1900636869