DAG: CBTT Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG: CBTT Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

DAG: CBTT Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á ( MCK : DAG ) trân trọng công bố về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cho CBCNV ,thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869