Tập Đoàn Nhựa Đông Á admin2, Author at DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á