Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

Ngày 20/10/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký bằng khen trao tặng cho Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Bằng khen chứng nhận Ông Nguyễn Bá Hùng đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *