THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mã công việc vị trí cần tuyển Ngày hết hạn số lượng nơi làm việc
MACV-010 Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng 15/11/2017 1 Hà Nội
MACV-009 Hà Nội Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bán Lẻ 30/11/2017 5 Hà Nội