CT Phòng Thương mại và CN VN trao tặng bằng khen

Tháng 10 năm 2013, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

Ông Nguyễn Bá Hùng được trao tặng bằng khen là doanh nhân tiêu biểu Khối doanh nghiệp địa phương năm 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *